Infoühiskonna arengukava 2020 ennustused

2012-2013 aastal loodud Eesti Infoühiskonna arengukava aastaks 2020 on ennustanud mitmeid punkte meie suhetest tehnoloogiaga. Vaatame ühte punkti, mis on laialdaselt täppi läinud ja ühte punkti, mis on täiesti mööda.

“Inimesed on saanud IKT abil nn targaks tarbijaks. Nad hoiavad raha kokku või saavad teenitud raha eest rohkem väärtust, näiteks elades tarkades majades või ostes interneti kaudu rohkem epoodidest” – See väide on pigem vastupidiselt mõjunud. Inimesed kasutavad küll e-kaubandust, aga nii enda kui tutvuste hinnangul on hakatud ostma rohkem rämpsu, mis tegelikult ei loo väärtust ja globaalselt vaadates isegi kahjustab planeeti. Samuti jah sama raha eest saab kuskilt e-poest rohkem asju, aga see ostmine tekitab sõltuvust ja lõpuks on kulutused suuremad. Asju on küll rohkem, aga väärtust ei lisandu.

“Haridus on muudetud IKT võimaluste mitmekesise kasutamise najal personaliseerituks ja paindlikuks, sealhulgas ümber- ja täiendõpe. Käib agar teadmiste ja oskuste omandamine kiirelt ja pidevalt kogu elu jooksul.” – Formaalse hariduse kohta seda küll öelda ei saa päris, aga üldine eneseharimine ja täiendõpe on küll täiesti täppi läinud. Tänapäeval on enda harimiseks ja ümberõppeks nii palju võimalusi, et kui sellega hakkama ei saada, siis on pigem küsimus tahtes. Erinevad e-koolitused ja tarkvara vaba kättesaamine loovad eeldused iseõppimiseks. Jah e-koolitused tavaliselt on pigem sissejuhatavat tüüpi, aga see on piisavalt põhjalik, et huvi korral ise edasi minna. Samuti vaba tarkvaraga kaasneb tavaliselt dokumentatsioon, mille sisu on tihti olulisemgi kui ükski koolitus saaks kunagi olla. Kes meist asju enam pähe õpiks…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: